Sebo Boliger og Sensor Innovation med sitt på det tørre

Sensor Innovation og Sebo Boliger brukte into® for å oppdage og fikse fuktproblemer i Vikhammerstrand-prosjektet, sikret tørre og holdbare leiligheter.


To selskap med samme mål

Sebo Boliger er en utbygger som er mer opptatt av kvalitet og bærekraft enn mange andre, og strekker seg langt for å levere boliger som over tid krever minimalt med vedlikehold.

Bærekraftige bygg er en verdi og et mål de deler med teknologiselskapet Sensor Innovation, som med sitt egenutviklede sensorsystem overvåker og avdekker fuktdannelser i og på bygg – før fukten gjør skade. 
 
Et bygg kan for så vidt bli mer bærekraftig på flere ulike måter. Hovedelementet som både Sebo Boliger og Sensor Innovation likevel er skjønt enige om, er å sørge for at bygningsmassen bevares så lenge som mulig, før det blir behov for vedlikehold. Rett og slett å forlenge levetiden for bygg. 
 
Den største og mest lunefulle utfordringen i så måte, er nettopp fukt – og da både den som er synlig på overflater, og den som ligger skjult i konstruksjonen. 
 

Fukt i boliger – et økende problem

Du har sannsynligvis hørt om det det, men ikke tilstrekkelig tatt inn over deg følgende; fuktdannelser i bygg er et sterkt voksende problem. Og den store økningen i fuktforekomster er en direkte konsekvens av klimaendringer, som medfører stadig mer nedbør.

For å underbygge alvoret og tendensen i utviklingen: 7 av de 10 verste 
vannskade-årene gjennom historien, har funnet sted etter 2010. Vannskader koster samfunnet over 12 mrd. per år – mer enn brann og innbrudd til sammen.

Bygg som settes opp i dag, har i utgangspunktet en teknisk levetid på 60-100 år, men gjeldende metoder, rutiner og verktøy er ikke gode nok for utviklingen vi er midt inne i. Det betyr at nye bygg som ferdigstilles i dag, med stor sannsynlighet vil få fuktskader på et langt tidligere tidspunkt enn hva som kunne og burde vært tilfelle. Dette er skader som det koster forsikringsselskap og byggeiere store summer å utbedre, og som påvirker miljøet negativt i form av merforbruk av materialer og avfall.
 

Har sin egen Sebo-standard

En aktør som altså har tatt denne utviklingen på største alvor, er Sebo Boliger fra Levanger. Sebo er et forholdsvis ungt eiendomsselskap som har vokst mye de senere årene. Selskapet har en utbyggingsportefølje på flere mrd., og står blant bak spennende prosjekter som Kroken Hage på Verdal og Levanger Brygge på Levanger, i tillegg til nevnte Vikhammerstrand. De to sistnevnte i samarbeid med henholdsvis TOBB og Fredensborg Bolig.

Sebo Boliger stiller store krav til sine egne leveranser, og jobber etter sin egen 
kvalitetsstandard; Sebo-standarden. Det betyr at en bolig fra Sebo Boliger skal holde en høyere kvalitetsstandard mht. materialvalg og teknologivalg og vare lenger enn boliger fra andre aktører.

Sebo-standarden bunner i en grunnleggende livsløpstankegang. Dette forutsetter bærekraftige løsninger for både konstruksjon, tekniske løsninger og innredning, og danner forutsetninger for langsiktige boforhold for de mange som flytter inn i en Sebo-bolig.
 
– Mange entreprenører er opptatt av å fortelle at de følger TEK17. For oss i Sebo er imidlertid TEK17 kun et minimumskrav fra myndighetene, som langt ifra legger opp til den standarden og holdbarheten vi ønsker å tilby med våre bygg, forteller Ove Olsen, prosjektsjef i Sebo Boliger AS.
 
Tidligere har selskapet i størst grad vært opptatt av materialer som minimerer behovet for vedlikehold. Dette kan for eksempel være utvendig kledning av Møre Royal, aluminiumsbelagte vinduer/dører i passivhusstandard og balkongrekkverk i galvanisert stål. Kostnaden har Sebo Boliger tatt i all hovedsak tatt selv.
 
– Selvfølgelig koster det en del å «oppgradere» boliger på denne måten, men vi i Sebo Boliger er imidlertid overbevist om at det lønner seg i det lange løp. Med høy standard og bedre materialer, tror vi både at beboerne trives bedre og at byggene holder seg lengre før det blir behov for vedlikehold, fortsetter Olsen. 
 

Veien til bærekraftige bygg er belagt med fuktsensorer

For å oppnå målet om å levere bærekraftige bygg, har imidlertid Sebo tatt nye grep. Selskapet har innledet et samarbeid med det innovative Verdalsfirmaet Sensor Innovation, som selv har gründere med byggfaglig kompetanse. 
 
Sensor Innovation har utviklet systemet into® som ved hjelp av sensorikk og AI overvåker fukt i og på bygningsmasse, og på andre kritiske steder hvor fukt kan gjøre skade. Sensorene måler både vann, temperatur, trefukt  og relativ fuktighet, som igjen kombineres med lokale værdata og kalkuleres ved bruk av kunstig intelligens. 
 
I sum gir dette en sanntidsoversikt over byggets helsetilstand. De ansvarlige for bygget får varsel på sms/e-post eller til en varslingssentral, dersom verdiene tilsier at det bør iverksettes utbedrende tiltak før det oppstår skade. 
 
Sensorene kan plasseres både i og på tak, vegger og gulv, og også på strategiske steder som kjøkken, bad og tekniske rom. Systemet kan så kobles opp mot en vannstopper, som stenger vannet dersom det oppdages en lekkasje eller frost i områder med vannførende rør. 
 

Oppdaget fukt – utførte tiltak

Leilighetsprosjektet på Vikhammerstrand var Sebo Boliger og Sensor Innovations første formelle samarbeid. Sensorene ble primært plassert på tak og takterrasser over oppvarmede rom. Takket være sensorene ble det her oppdaget fukt i taket før bygget skulle overleveres til sameiet. Blant annet var det høy fuktighet og mindre vannansamlinger i isolasjonen etter byggefasen. 
 
Uten sensorene ville det gått mange år før fukten hadde blitt oppdaget, og da i form av en skade som har fått «godgjort seg» over tid. Dette ville igjen skapt alvorlige og kostbare følgeskader, som hadde kostet sameiet og forsikringsselskapet store penger.
 
Gjennom et bevisst forhold til tilstandsovervåkingen, og med god hjelp fra fagfolkene i Sensor Innovation, Ruta Entreprenør og ARW Entreprenør, fikk Sebo iverksatt korrektive tiltak i forkant av overleveringen. Dermed var det et tørt bygg Sebo kunne overlevere til sameiet i det flotte leilighetsanlegget.
 
Siden sensorer fra Sensor Innovation har ei levetid tilsvarende takets levetid, kan beboerne i sameiet sove godt om natta med tanke på både lekkasjer og overvann som følge av tette sluker.
 

Glad for at fukten ble oppdaget

Heller enn å dysse ned fuktproblematikken, er ledelsen i Sebo Boliger glade for at problemet faktisk ble avdekket, og at det skjedde i tide. Problemet er nemlig stort, og gjelder mange. 
 
– At vi oppdaget fukt i et av våre bygg betyr ikke at det bare er vi som har hatt et problem. Hele entreprenørbransjen har et problem med fukt. Vår fordel er bare at vi nå, med Sensor Innovation som en del av verktøykassen vår, kan oppdage fukten og utbedre problemet, forteller Olsen. 
 
I motsatt fall ville Sebo Boliger vært en av de mange utbyggerne som utgjør mengden; de som leverer fra seg bygg med fukt- og råtedannelser som over tid gjør skade. Og som gir økte kostnader og klimautslipp for sameiet og forsikringsselskapene frem i tid.
 

Godt grunnlag for langsiktig samarbeid

Som et resultat av samarbeidet på Vikhammerstrand, ønsker Sebo Boliger å anvende fuktsensor-teknologien på alle sine fremtidige prosjekter. 
 
– Sensorsystemet fra Sensor Innovation gir oss som utbygger visshet om byggets helsetilstand under hele byggeperioden, før overleveringen, gjennom garantitiden og den videre driftsfasen. Dette er et bærekraftstiltak som garantert er lønnsomt for både utbygger, entreprenør og byggeier, som i dette tilfellet var et sameie. 

Begge partene ser frem til å utvikle dette samarbeidet videre, med felles fokus på redusert risiko, lang levetid og trygghet for boligeiere og forsikringsbransjen.