Vi er globalt ledende på tilstandsbasert overvåkning av fukt og temperatur i bygg.

Våre sensorer varsler om fukt- og temperaturutvikling før det oppstår skade. Dette reduserer risiko, skaper forutsigbar drift og forlenger levetiden for bygget.

Fuktskader medfører store konsekvenser for den ansvarlige for et bygg, og koster samfunnet mange milliarder kroner. Derfor har vi utviklet systemet into®, med mål om å forebygge risikoen for skader i nye og eksisterende bygg, og skape bærekraftig drift i et langsiktig perspektiv.

Bevis_ Sensor Innovation (1)

Vår kompetanse har utspring fra erfarne kompetansemiljø i bygg- og anleggsbransjen, og ledende teknologimiljø. Sammen med ledende bransjeaktører innen forskning på bygg og maskinlæring har vi utviklet en algoritme som gir presise varslinger ved lekkasje og unormal fuktutvikling. Funksjonalitet og egenskaper i systemet er i kontinuerlig utvikling, gjennom tette samarbeid med entreprenør- og forsikringsbransjen. Dette samarbeidet gjør at vi sammen kan skape en ny retning for bygg- og anleggsbransjen, hvor fuktskader oppdages på et tidlig tidspunkt, slik at kostnader og klimautgifter går kraftig ned. Dermed får hele verdikjeden – fra bygningseier til forsikringsselskap – en mer forutsigbar drift- og vedlikeholdskostnad.

sondre1

Sondre Rennan Nesset / CEO

Erfaring som sivilingeniør i Nordic Semiconductor AS og Q-Free. Tidligere utviklingsleder i Mester Tak AS, spesialisert på digitalisering av bygg- og anleggsbransje. Master i elektronisk systemdesign og innovasjon ved NTNU. Pågående master i maskinlæring og kunstig intelligens ved Liverpool John Moores University.

tor-ove1

Tor Ove Nesset / COO

Erfaren leder med utdannelse innen teknologi, økonomi, ledelse og strategi. 35 års erfaring fra olje og gass, internasjonal vindkraft, rådgivning og bygg- og anleggsbransjen.

bjorge1

Bjørge Rennan Nesset / CPO

Erfaring som industridesigner gjennom bil- og møbelindustri. Erfaring i interaksjonsdesign gjennom IT-konsulentselskap og Mester Tak AS. Pågående master i industriell design ved NTNU, med tyngde på produktdesign og strategi.

Samarbeidspartnere