Vårt sensorsystem bidrar til bærekraftige bygg

Med teknologien into® hjelper vi aktører å dokumentere og imøtekomme de stadig strengere miljøkravene knyttet til oppsetting og drift av bygg. Sensorsystemet bidrar til bedre energieffektivitet og lavere klimautslipp, og er i tillegg et beslutningsverktøy i bedrifters håndtering av bygningsmasser, ved at man kan dokumentere tørre bygg og dermed øke levetiden til kritiske konstruksjonsdeler.

Image

Sensor Innovation håndterer både offentlige og private aktører, og bistår med rådgivning og analyse av data og bygg. I mange tilfeller kontraheres vi eller våre distributører inn som en underleverandør for entreprenøren (eller utbygger) for å bistå med koordinering av installasjonsfasen slik at systemet blir operativt raskest mulig og montasjen utført riktig.

Solceller_grønt tak
FREMTIDENS BYGG

Integrering av fuktsensorer for BREEAM-sertifisering

BREEAM NOR er en norsk tilpasning av det internasjonale BREEAM-systemet, og brukes for å vurdere og sertifisere bærekraftigheten til byggeprosjekter i Norge. Sertifiseringen dekker en rekke kategorier for å vurdere et bygg eller et utviklingsprosjekts miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraft, inkludert energibruk, materialer, avfall, økologiske verdier, og helse og innemiljø.

NYE BESTEMMELSER FOR OFFENTLIGE VIRKSOMHETER

Klima- og miljøhensyn skal vektes minst 30% i offentlige anskaffelser.

Den nye regelen gir Sensor Innovation og vårt system en nøkkelrolle i å fremme et aktivt og konkret tiltak for en bærekraftig utvikling.

Sensor Innovation bygg

Sensor Innovation jobber for en nullvisjon mot fuktskader i bygg. Med vårt sensorsystem som overvåker fukt- og temperaturforhold i bygningsmaterialer, får byggeiere og driftsansvarlige et kraftig verktøy for å oppdage og håndtere fuktskader i sanntid. Dette bidrar til å bevare bygningenes strukturelle integritet og estetiske verdi, og reduserer risikoen for helseproblemer forbundet med mugg og fuktrelaterte luftkvalitetsproblemer.

Ved å kombinere avansert teknologi med skreddersydd rådgivning og støtte, kan kundene våre ta proaktive valg for å oppnå tørre og sunne byggmiljøer som oppfyller de høyeste standardene for kvalitet og bærekraft.

POWERFUL FEATURES

How Are BREEAM Assessments Scored?

BREEAM assessments are carried out by a BREEAM Assessor who marks a building or project based on 10 different sustainability categories. Each of these BREEAM assessment categories has a number of credits allocated to it and the overall score is the sum of these.

For a building to achieve the highest possible score it must achieve credits in all BREEAM Assessment categories:

Energy

How energy efficient is a building? How much energy usage or wastage is there?

Management

How well is a building or project managed? Are there sustainability focused management policies in place?

Water

How much water does a construction project require? How much water does the building require to remain operational?

Waste

How much waste is produced by a construction project? Where does the waste end up?

icon-factory3

Pollution

How much pollution results from the building? How can pollution be limited or removed entirely?