Dagens byggemetoder skaper flere vannskader

Natur-/værskader koster 28 mrd. kr i erstatninger siste 10 år. Dagens bygg er ikke klare for fremtidens vær. Les mer om vår løsning!


 

Vi får mer ekstremnedbør

Siden 2010 har vi opplevd sju av de verste vannskadeårene i historien. Særlig gjelder økningen skader etter ekstremnedbør, som vi får stadig mer av. Klima Norge peker på at trenden de kommende tiårene vil være varmere klima og mer ekstremnedbør.

Mye tyder på at vi får en økning i årlig gjennomsnittlig nedbør på mellom 5 - 30%, de neste 50 årene.

Tall fra SINTEF Community viser at vi i samme periode sannsynligvis vil få en markant økning i antall vannskader. Dette er skader som kommer som et resultat av hurtige væromslag og påfølgende ekstremnedbør. Skadene vil ramme klimaskjermen på bygg generelt, og kompakttak og terrasser spesielt.

Skader etter ekstremnedbør står for rundt halvparten av erstatningene etter alle vær- og naturskader de siste 10 årene. Forsikringsselskaper, eiendomsutviklere og andre aktører med direkte eller indirekte ansvar for bygg, kjenner på en berettiget bekymring for fremtiden.

 

En stor del av skadene kan forebygges
med løsninger fra Sensor Innovation.

 

Byggemetoder skaper problemer i fremtiden
Byggemetodene i dag tar nemlig ikke høyde for utviklingen innen nedbør. Nye bygg som settes opp er rett og slett ikke egnet for fremtidens klima. Statistikken dokumenterer utviklingen.

Når det i tillegg blir stadig vanligere å omdefinere bruken av flate tak til fellesareal med aktivitet, og anlegge blå tak som har til hensikt å samle opp nedbør og lede vannet kontrollert ned i avløp, økes risikoen for vannskader betraktelig.

Ved klimatilpasning av bygg blir kunnskap om lokalklima og utforming av bygninger og bygningsgrupper viktig (Veileder Klimatilpasning av bygg og anlegg, Miljødirektoratet). Nye anvendelser av tak til energiproduksjon (grønne tak) fører til økt belastning på bygningsmassen, og skaper flere kritiske punkter. Det gjør også at tradisjonell tilstandskontroll blir enda mer utfordrende.

Bedre vedlikehold gir lengre levetid
Dersom vi mener noe med klimatilpassede bygg med lang levetid, forutsigbare driftskostnader og lave utslipp må det tenkes nytt. Byggemetodene må utvikles og den mest åpenbare løsningen handler om tilstandsbasert vedlikehold med fokus på forebygging.

Det er kostnadsbesparende å iverksette forebyggende tiltak i form av tilstandskontroll. En stor del av skadene de siste årene kunne nemlig vært unngått med into® Control System.

Vår teknologi avdekker byggfukt og stopper vann-/ frostskader før en omfattende skade får bre om seg. Vi har en rekke referansekunder med erfaring i hva effekten av tilstandsbasert fuktovervåking betyr for dem, om du ønsker det.

Ønsker du å vite mer om hvordan vår teknologi minimerer risikoen for vannskader i bygg? Ta kontakt med oss i dag.