Enkelt å regne hjem fuktsensorer ved nye Wilds Minne skole

Nye Wilds Minne skole i Kristiansand sto ferdig i mai 2024. Allerede i byggefasen avdekket byggets fuktsensorer fuktansamlinger som kunne gjort skade.


Veidekke inviterte i 2022 Sensor Innovation inn i et samarbeid med byggeieren Kristiansand Eiendom. Vissheten om at fuktskader hvert år koster ulike aktører i samfunnet flere titalls milliarder, gjorde at Veidekke var på søken etter et system som avdekker fukt på et tidlig stadium. 

Løsningen fant de da de ble presentert for Sensor Innovation og vårt sensorsystem into®. Systemet måler relativ fuktighet, temperatur og væske i sanntid, og kombinerer denne dataen med ytre klimadata og maskinlæringsalgoritmer. Ved avvikende verdier sendes det automatisk alarm til byggansvarlig, slik at tiltak kan iverksettes før fukten gjør skade.

Det er et enkelt valg for både entreprenør og utbygger å stille seg bak
produktet
into®, når sannsynligheten for å regne hjem kostnadene er så stor.
Tor Harald Ihme, prosjektleder i Veidekke Entreprenør AS

Gamle Wilds Minne skole besto av en forfalt bygningsmasse som var altfor liten for behovet. Nå har skolen blitt totalrenovert og omgjort til en topp moderne skole i massivtre, og en flerbrukshall, på til sammen nærmere 10 000 m2. Til høsten skal 60 lærere og over 500 elever ønskes velkommen.

 

Med stor vekt på bærekraft og innovasjon har Veidekke Entreprenør AS og Kristiansand Eiendom satt Sensor Innovation og vår teknologi for fuktkontroll i sentrum. Målet har vært å skape et bygg som har vært tørt gjennom hele byggefasen, og som får en langsiktig driftsfase med størst mulig grad av forutsigbart vedlikehold.

Avdekket fukt allerede i byggefasen

Allerede i løpet av byggefasen har den tilstandsbasert fuktovervåking i tak og vegger gitt verdi. Gjennom kontinuerlig overvåking har byggeieren Kristiansand kommune unngått potensielle fuktskader som det ville tatt lang tid å oppdage. Flere fuktansamlinger ble oppdaget tidlig i prosessen, noe som gjorde det mulig å identifisere kilden til lekkasjen og begrense omfanget av reparasjonsarbeidet til et minimum.

Tor Harald Ihme er prosjektleder i entreprenørselskapet Veidekke. Han er klar på at uten fuktsensorene fra Sensor Innovation, ville Veidekke blitt nødt til å åpne både vegger og tak i mye større omfang og på et mye senere tidspunkt, enn det som har vært tilfellet på Wilds Minne skole. 

– Et varsel om fukt i taket gjorde at vi kunne åpne et definert område på cirka 10 kvadratmeter av taket, for å utbedre situasjonen. Hadde fukten blitt oppdaget uten sensorene, kunne vi blitt nødt til å åpne så mye som 400 kvadratmeter, forteller Ihme.

Til sammen gikk Veidekke inn 3-4 steder i konstruksjonen i løpet av byggeperioden, som følge av varsler om for høye fuktverdier. Disse ble utbedret raskt og unngikk dermed renoveringskostnader på sikt. En lekkasje i tilknytning til en heissjakt ble også oppdaget. Takket være det detaljerte kartet i into® kunne Ihmes kolleger gå målrettet til verks for å utbedre situasjonen.

20240419_152657 1

Fuktsensorer er et viktig ledd i bærekraftsarbeid

Med sensorsystemet og vår ekspertise som fuktfaglige rådgivere, har vi bidratt til å sikre et tørt og holdbart bygg for Wilds Minne skole. I tillegg til over 200 ordinære sensorer montert både i og på takkonstruksjonen, ble det utplassert 14 spesialsensorer for måling av trefukt i vegger, som også ga utslag i løpet av byggeperioden.

– Som entreprenør var det svært tilfredsstillende å kunne overlevere et bygg til Kristiansand kommune som vi visste var tørt. Bygget har de aller beste forutsetningene for å beholde kvaliteten i bygningsmaterialene i svært lang tid. Dette er bærekraftstiltak i praksis, fortsetter Ihme.

På vår bærekraftside kan du lese mer om hvordan sensorsystemet vårt bidrar til bærekraftige bygg. 

Et signal om å være i front som entreprenør

At vi allerede deltar i et nytt prosjekt sammen med Veidekke – med oppføring av to studentblokker med 371 boenheter i massivtre, på Lund Torv i Kristiansand – underbygger at entreprenøren har stor tro på teknologien og kompetansen vår. 

Ihme peker på at utviklingen innen sensorteknologi går i ekspressfart. 

– For oss gjelder det å henge med i svingene og vise at vi er i front av utviklingen og nyttiggjør oss av tilgjengelig teknologi, forteller han.

Ihme mener også det er avgjørende at sensorene våre har den batterilevetiden de har – som innebærer at byggeier har kontroll på fukt og temperaturer i opp mot 30 år. 

– Det er som alltid pengene som rår i vår bransje. Sannsynligheten for at man kan regne hjem investeringen i sensorsystemet når de store tallene skal få to streker under seg, anser vi imidlertid som stor. Da blir det også enkelt for både utbygger og entreprenør å stille seg bak produktet, avslutter han.

Wilds Minne Skole x Sensor Innovation 1
Wilds Minne Skole x Sensor Innovation 2
Wilds Minne Skole x Sensor Innovation 3
Wilds Minne Skole x Sensor Innovation 4