Fremtidens bygg: Integrering av fuktsensorer for BREEAM-sertifisering

BREEAM er byggenæringens eget verktøy for å måle miljøprestasjon for bygg. Med våre sensorer blir det enklere å oppnå sertifiseringer på ulike områder.


BREEAM – byggenæringens miljøsertifisering

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM NOR er en norsk tilpasning av det internasjonale BREEAM-systemet, og brukes for å vurdere og sertifisere bærekraftigheten til byggeprosjekter i Norge. Sertifiseringen dekker en rekke kategorier for å vurdere et bygg eller et utviklingsprosjekts miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraft, inkludert energibruk, materialer, avfall, økologiske verdier, og helse og innemiljø.

Relevans av BREEAM NOR for ulike bygg og utbyggere

BREEAM NOR er relevant for et bredt spekter av bygg, inkludert nye byggeprosjekter, rehabilitering av eksisterende bygninger, bygg i drift og områder som ønsker å forbedre eller dokumentere sin bærekraftighet. Dette omfatter kontorbygg, detaljhandel, industribygg, utdanningsinstitusjoner, helseinstitusjoner, og boligbygg. For utbyggere som ønsker å fremme bærekraftighet, øke bygningenes markedsverdi, redusere driftskostnader, eller imøtekomme krav fra leietakere og investorer om miljøvennlige bygg, vil BREEAM NOR være spesielt relevant.

Ansvaret for å sette seg inn i og følge BREEAM NOR-prinsippene ligger hos utbyggerne, som ofte engasjerer spesialiserte konsulenter for å lede prosessen. Arkitekter, ingeniører, og entreprenører spiller også en viktig rolle i å designe, bygge, og levere prosjekter som oppfyller BREEAM Nor-kravene.

Betydningen av fuktkontroll i bygg

Siden 2010 har vi opplevd sju av de verste vannskadeårene i historien. Særlig gjelder økningen skader etter ekstremnedbør, som vi får stadig mer av. Fuktansamlinger i bygg kan føre til en rekke problemer, fra strukturelle skader og energitap til dårlig innemiljø og helseproblemer for beboere. 

Aldrende kompakttak (1)

Stor ekspertise på avdekking av fuktskader i bygg, gjør at vi i Sensor Innovation ser på vår rolle som ikke bare leverandører av teknologi, men som aktive bidragsytere til utviklingen av mer bærekraftige og sunnere bygg. Med sensorsystemet into®, tilbyr vi løsninger som styrker bærekraften i byggeprosjekter, og som direkte adresserer flere av de viktigste aspektene ved BREEAM Nor-sertifiseringen.

Ved å implementere vår sensorteknologi, kan byggeprosjekter oppnå bedre poengsum i BREEAM Nor-sertifiseringen. I tillegg kan det bidra til innovasjonspoeng, gjennom bruk av avanserte teknologiske løsninger.

Bærekraft som fortrinn i markedet

For utbyggere som sikter mot å oppnå en høy BREEAM Nor-sertifisering, er det avgjørende å integrere teknologiske løsninger som kan forbedre bygningens bærekraftighet og drift. Vårt sensorsystem into® representerer en slik løsning, med potensialet for å bidra vesentlig til et prosjekts BREEAM Nor-poeng. Med vårt system i bygget, kan utbyggere levere bygninger som er mer attraktive for leietakere, mer energieffektive, og som har lavere driftskostnader over tid.

Som ledende innen fuktsensorteknologi, har vi i Sensor Innovation ikke bare mål om å levere løsninger som bare møter dagens behov for bærekraftig bygging. Vi ønsker også å sette nye standarder for fremtiden. Gjennom samarbeid med boligutviklere, kommuner, entreprenører, og offentlig ansatte, ser vi frem til å fortsette vår innsats for å gjøre bærekraftige bygg til normen, ikke unntaket.

Vår teknologi og ekspertise er tilgjengelig for alle som ønsker å oppnå eller overgå BREEAM Nor-standardene, og vi inviterer alle interesserte parter til å utforske hvordan våre into® sensorer kan bidra til deres prosjekter. Sammen kan vi bygge en mer bærekraftig fremtid.