Innlandet Fylkeskommune benytter trøndersk teknologi i sine fagplaner

Innlandet Fylkeskommune etablerer egen klimalab for å gi elevene innen videregående utdanning et «levende klasserom»


Innlandet Fylkeskommune etablerer egen klimalab for å gi elevene innen videregående utdanning et «levende klasserom» der de får prøvd ut teknologi i ulike bruksområder fra solceller, varmepumper, hydrogenbiler, vindmøller, varmevekslere, og nå også teknologi fra oss i Sensor Innovation.

I følge faglærer Kjell Arne Hole på Nord-Gudbrandsdal Videregående skole er det meget viktig å ha kunnskap om og muligheter for å drive litt forskning på de fremtidsrettede teknologier og energibærerne sammen med elevene slik at de er godt rustet for å ta dette i bruk når de kommer ut i arbeidslivet.

 – Gjennom klimlabben ved vår skole får vi «et levende klasserom» der elevene selv får forske og teste ut de fremtidsrettede produktene. Det er en forutsetning at eleven får kjennskap til dette og er også en del av fagplanen. I tillegg blir skolehverdagen langt mer interessant når vi tilbyr dem praktisk rettede oppgaver som ligner på den hverdagen som møter dem i arbeidslivet.

Dersom du ønsker å se mere om dette, se på www.klimalab.no

– Når det gjelder produktene fra Sensor Innovation har vi åpnet en yttervegg med ulike isolasjonsmaterialer og bruk av ulike damp-/ diffusjonssperrer for å vise elevene hvordan fukt opptrer i et bygg i ulike årstider med ulike materialtyper og kvaliteter. Vi er opptatt av å undervise i bærekraft og da er materialvalg som ulike isolasjonsmaterialer viktig å lære elevene om både mht bærekraftige fremstillingsprosesser av materialene og hvordan de opptrer i drift. F.eks isolasjon i trefiber og celleluse er spennende produkter å jobbe med. Teknologien til Sensor Innovation gir oss levende bilder, tilstandskontroll, av konstruksjon og vi ser påvirkningen av ytre klimadata til enhver tid mht temperaturforandring, relativ fuktighet, fukt og trefuktighet. Derigjennom får eleven se hvordan bygningskonstruksjonen lever gjennom året å vi kan demonstrere hvordan sopp og råteskader dannes og utvikles i bygnmingskonstruksjonen.

Otta Vgs Kjell Arne Hole

Avslutningsvis forteller Kjell Arne at han har vært innen tømrerfaget i 33 år og synes fortsatt faget er like morsomt. Spesielt på en skole som gir elevene mulighet til å drive med forskning og utprøving av det som er på vei inn i markedet.

– Ellers er det veldig kjekt med Sensor Innovation som har et fremtidsrettet produkt, kan bygg og ikke minst at de stikker innom rett som det er når de kjører forbi og gir oss noen tips og råd.

Vi retter en stor takk til Innlandet Fylkekommune som gir oss mulighet til å bidra til at fremtidens elever får tilgang på fremtidens løsninger.