Redningsselskapet bygger for de neste 100 år

Redningsselskapet bygger fremtidens bærekraftige bygg i Horten. For Totalentreprenøren Betonmast var det naturlig å invitere oss med i prosjektet.


Det nye senteret driver opplæring av både av sjøfolk, fritidsbåtfolk samt barn og unge. – Grunnpilaren og visjonen til Redningsselskapet er å redde liv, forebygge og berge verdier. De samme verdiene ligger til grunn for valgene vi har tatt i utbyggingen av vårt nye senter på Langgrunn i Horten, sier Martin Fuhr Bolstad, Prosjektdirektør Redningsselskapet.

 

RS NOATUN er en fremtidsrettet bygningsmasse med bæring i massivtre, energibrønner i bakken, solceller på taket og bruk av teknologi for overvåking av bygget. 

Kan dere si litt om hva som var bakgrunn for de valgene dere har gjort?

– Helt siden prosjektstart i 2015 ble arkitektur, materialvalg og energiløsninger valgt med aktsomhet. Visjonen vår er at bygget skal stå til «evig tid» og i alle fall i et hundreårsperspektiv. I den sammenheng ble massivtre et naturlig materiale å benytte, istedenfor betong. For denne typen signalbygg er det viktig å ta bærekraftige valg for å kunne realisere visjonen for prosjektet, sier Bolstad.

Betonmast har vært totalentreprenør for alle tre byggetrinn. Prosjektleder Arne Midtbø fremhever samspillet med byggeier i hele prosessen. – Resultatet blir en fremtidsrettet bygningsmasse arkitektonisk sett, hvor målet blant annet er å reprodusere energien som går med i produksjonen av bygningsmassen. Det er inspirerende å jobbe med slike prosjekter og partnere, hvor bruken av energieffektive materialer og riktig teknologi gir bygningsmassen et solid grunnlag for lang levetid. I tillegg har det vært stort fokus på bevaring i byggeprosessen, hvor vi satte som mål å oppnå under 20 kg/m2 avfall.

noatun-betonmast

(Illustrasjon: Haugen/Zohar Arkitekter)

Hvordan kom Sensor Innovation inn som en del av denne utbyggingsprosessen? 

– Vi har gode erfaringer fra andre byggprosjekter med into®-teknologien og kompetansen i Sensor Innovation. Da ble det naturlig for oss å benytte deres kompetanse også for RS Noatun, sier Midtbø. Ved å ha tilstandsovervåkning av tak sikrer det bygningskonstruksjonen mot skjulte fuktlekkasjer før en skade utvikler seg, slik at lokale proaktive tiltak kan gjøres hvis fukt skulle bli en utfordring.

 

Hvilke erfaringer har dere hatt så langt i byggefase med into®-teknologien?  

– Vi kan med rimelig god sikkerhet si at taket er tett og vi har god kontroll på byggfukten fra byggefasen. Ved bruk av sensorene og rapportene fra Sensor Innovation har vi full oversikt over avvik og uttørkingsprosessene i bygningskonstruksjonen, sier Midtbø. Det ble automatisk varslet på SMS og e-post av systemet into® Control System om to mulige lekkasjepunkter i takkonstruksjonen like etter tekking av takene. Taktekkeren ble også varslet av systemet. I løpet av kort tid ble det gjort tiltak slik at bygget unngikk materielle skader og ekstra renoveringskostnader. 

– Det er en ekstra trygghet å benytte vår teknologi i slike prosjekter. Hvis disse lekkasjepunktene ikke hadde blitt oppdaget i tide hadde sannsynligvis skaden ikke blitt oppdaget på flere år. Dermed hadde omfanget vært vesentlig større med tanke på at det benyttes både massivtre og takflater med solcelle, sier COO hos Sensor Innovation, Tor Ove Nesset. En renoveringsjobb ville medført fjerning av solceller på et større område, skifting av isolasjon og en krevende nedtørkingsprosess av massivtreet.

 

Andre ting dere ønsker å fremme ut fra erfaringer dere har med Sensor Innovation? 

Selskapet har en solid teknologi med gode rapporter og et enkelt grensesnitt. I tillegg er deres byggtekniske kompetanse viktig i sammenhenger med utfordringer knyttet til fuktutvikling i konstruksjonen, avslutter Midtbø. 

Sensor Innovation vil berømme Betonmast og Redningsselskapet for deres kompetanse og evne til å se løsninger i prosessen ved å utvikle bygg for fremtiden, og gleder seg til flere samarbeid i tiden som kommer.