TOBB satser på fuktovervåkning i nye boligprosjekter

Boligbyggelaget TOBB og Sensor Innovation har signert avtale for samarbeid. Sensorsystemet into® skal tas i bruk på alle nybygg som oppføres i regi av TOBB


Fuktproblematikk i bygg

Fuktdannelser i bygg er en stor utfordring som forårsaker mange og store skader. Skadene medfører lang nedetid for byggforvaltere, deres leietakere og virksomheter, og gir årlige kostnader på mange milliarder kroner. Tall fra 2021 viser at fuktskade-kostnadene for nybygg under garantiperiode var på 7,5 mrd, mens tilsvarende tall i driftsfase (etter 5. driftsår) var på 5,3 mrd. 
 
De siste 15 årene har vi sett en drastisk økning i antall vannskader i Norge, og faktisk har 7 av de 10 verste vannskade-årene i historien funnet sted siden 2010. Klima 2050-rapporten anslår en økning i ekstremnedbør på 5 – 30 % de neste 50 årene. Med det skisseres en utvikling som gir dystre fremtidsutsikter for et bredt spekter av aktører i byggebransjen.
 
I tillegg til de økonomiske konsekvensene, bidrar også fuktproblematikk negativt i det totale klimaavtrykket og i omdømmet hos kunder av utbyggere, forsikringsbransjen og samfunnet for øvrig.


Sensorsystem som overvåker og varsler om fukt

Gründerne i Sensor Innovation, som selv har byggfaglig bakgrunn, har tatt klimautviklingen på alvor. Selskapet har utviklet sensorsystemet into® som overvåker, måler og varsler om fuktdannelser og temperaturer i og på bygningsmassen. Med det gjør de det mulig å sette opp bærekraftige bygg med lang levetid, og bidrar aktivt til FNs bærekraftsmål, som blant annet beskriver viktigheten av proaktive tiltak.
 
Fuktovervåkningen vil ved en lekkasje varsle omgående slik at lekkasjen kan stoppes. Uten fuktovervåkning vil det derimot gå lang tid fra lekkasjen oppstår og til den oppdages, og skadeomfanget og renoveringskostnadene vil naturlig nok også bli deretter.


Alltid ute etter å forbedre oss

Som Midt-Norges største boligbyggelag har TOBB bygget og forvaltet boliger for sine medlemmer helt siden 1945. Med lang erfaring og solid kompetanse gir de kundene trygghet i hverdagen og i hjemmet, gjennom smart forvaltning, nyttige tjenester og personlig rådgivning. Også de har over tid merket den økte fuktproblematikken, og tar nå grep for å gjøre byggene sine mer bærekraftige, og mer forutsigbare når det kommer til vedlikehold.
 
Et viktig strategisk satsingsområde for TOBB er ny teknologi som kan gjøre både byggene og bruken av byggene bedre for boligkundene. Da Sensor Innovation tok kontakt i 2020, var derfor interessen stor fra første stund. En avtale om utprøving på et reelt byggeprosjekt kom også raskt på bordet, og det er de positive erfaringene derfra som nå ligger til grunn for rammeavtalen.  
 
– TOBB er som mange andre aktører i bransjen opptatt av bærekraft, og av konkrete tiltak som gir dokumentert effekt. Når Sensor Innovation kom på banen med en så gjennomarbeidet og aktuell teknologi, ble vi raskt sikre på at dette var noe vi ville teste ut, forteller Ole Jermstad, prosjektsjef i TOBB.
 
Flere av TOBBs samarbeidspartnere har også tatt i bruk fuktovervåkningen, og erfaringsutveksling fra disse har gitt gode indikasjoner på at det avanserte sensorsystemet bidrar til en etterlengtet trygghet, spesielt i utførelsesfasen. 
 
– Det gjør oss trygge på at det å samarbeide med Sensor Innovation er et klokt og strategisk riktig valg, sier Jermstad

Se Erlend Storrø fra TOBB og Christian Fredrik Mathisen fra NBBL i samtale om hvordan sensorsystemet fra Sensor Innovation skal bidra til både bedre nattesøvn for beboere og mer bærekraftige bygg.


Omfattende testperiode ligger til grunn

TOBB har i løpet av en grundig testperiode benyttet Sensor Innovation og deres produkter og tjenester på boligkomplekset Sentrumsgården, i Buvika sør for Trondheim.
 
I forbindelse med byggingen av Sentrumsgården, ble sensorer sendt til en fabrikk i Polen, hvor bygningselementene til boligene ble produsert. Med sensorer i selve bygningsmassen fikk TOBB kontinuerlig tilstandsovervåking helt fra elementene forlot fabrikken og fram til bygget nå er ferdigstilt og har gått over i den ordinære driftsfasen.
 
– Etter testperioden kunne vi dokumentere at bygget hadde de fuktverdiene det skal ha, og være sikker på at entreprenøren har gjort godt arbeid. Når vi visste at bygget var tørt, var det ekstra tilfredsstillende å overlevere Sentrumsgården til borettslaget i Buvika, fortsetter Jermstad.


Viktig steg mot bærekraftige bygg

Produktene og tjenestene fra Sensor Innovation er bærekraftige med tanke på økt levetid og redusert risiko for skader i/på bygget. Dette gjør at TOBB kontinuerlig har visshet om helsetilstanden i byggene og kan iverksette tiltak før store skader oppstår. 
 
­­Ifølge Jermstad i TOBB har Sensor Innovation fra dag èn vært konstruktive å forholde seg til, særlig gjennom sitt fokus på kundetilfredshet og utvikling av produkter og tjenester sammen med kunden.
 
– De ser ofte utfordringene og mulighetene våre før oss, og er «på ballen» for å løse det sammen med oss. Når de i tillegg har et bredt tverrfaglig utviklings- og kompetansemiljø i regionen å spille på, innen både FoU, teknologi og forretningsutvikling, blir det attraktivt å samarbeide med Sensor Innovation, mener prosjektsjefen.
 
TOBB har en rekke nyboligprosjekter der produktene vil være verdifulle både i byggefasen og i driftsfasen, men forvalter i tillegg over 1000 boligselskap der de bistår med teknisk forvaltning. Produktene til Sensor Innovation kan også monteres i ferdige bygg, og gi boligselskapene overvåkning av for eksempel tak og verandaer. I tillegg til trygghet om at takene er tette, vil dette kunne gi både lengre levetid og besparelser i form av at vedlikehold utføres basert på faktisk og ikke estimerte behov.


Storby-samarbeid som ekstra gulrot

Siden 2009 har TOBB også vært med i et storby-samarbeid, sammen med Bate i Stavanger, Usbl i Oslo, Vestbo og BOB i Bergen, Nobl i Bodø og BONORD i Tromsø og Harstad. I tillegg til utvikling av blant annet felles IT-system og samarbeid om forsikringer, ligger det også et potensial i at partene i samarbeidet kan utveksle erfaringer og teknologiske nyvinninger som høyner kvaliteten på boligene.
 
For Sensor Innovation ligger dette samarbeidet som en gulrot som kan komme innen rekkevidde litt fram i tid. 
 
­– Det er klart at for en aktør som Sensor Innovation kan det ligge store muligheter innen storby-samarbeidet, når de øvrige aktørene også blir bedre kjent med teknologien og konseptet. Det er realistisk å tro at flere av boligbyggelagene vil vise interesse og tilby sensorsystemet, når vi i TOBB får høstet og delt enda flere erfaringer, avslutter Jermstad.


Viktig fokus på life cycle cost

– For oss er samarbeidspartnere som TOBB, med den utviklingskulturen og samarbeidsholdningene de viser i alle ledd, avgjørende for å lykkes med nye og innovative produkter, uttaler Tor Ove Nesset i Sensor Innovation. 

Selskapet har opplevd at TOBB fra dag èn har vært tydelige på sine mål med samarbeidet. Dette har nå altså gitt frukter i form av en rammeavtale med TOBB og deres samarbeidspartnere innen utbyggingsprosjekter, entreprenørnettverk og forvaltningsorganisasjon som skal sikre bærekraftige bygg med lang levetid og forutsigbare driftskostnader. 

– TOBB er et stjerneeksempel på en organisasjon med fokus på life cycle cost satt i et bærekraftperspektiv, avslutter Nesset.