Et intelligent sensorsystem som oppdager og varsler om fukt før skaden oppstår.

Vi utvikler et system som forebygger fuktskader og forlenger levetiden til nye og eksisterende bygg. Systemet baserer seg på skyteknologi og smarte sensorer, og utvikles i samarbeid med SINTEF Byggforsk, Forskningsrådet og ledende bransjeorganisasjoner. 

Produktet lanseres i første omgang for utvalgte pilotkunder og samarbeidspartnere i Norge. Vil du være med?

Jeg er interessert
Image
Image

Vannskader koster samfunnet milliarder

I 2017 utbetalte norske forsikringsselskaper 3,8 milliarder kroner relatert til vann- og fuktskader. I tillegg kommer kostnader for renovering og produksjonstap. Klima- og miljøforandringer gjør at prognosene er stigende – stormene kommer hyppigere, været blir villere og nedbøren øker.

Image

Sensor Innovation gir deg trygghet og oversikt

Vi tilbyr en enkel og kostnadseffektiv forsikring mot vannskader. Våre sensorer kommuniserer i sanntid med selvutviklet software som gir deg full oversikt over bygningene dine. Du varsles automatisk om unormale fuktdannelser, slik at du kan sette inn tiltak før bygningen tar skade. Systemet kan enkelt integreres i nye byggeprosjekter, eller som ettermontasje i eksisterende bygg.

Fordeler

Trygg og rimelig forsikring mot vannskader

Reduserte vedlikeholdskostnader

Lengre levetid for bygget

Automatisk oversikt og varsling

Fleksibel og enkel installasjon


Image
Image

Om Sensor Innovation

Sensor Innovation er ledende i Norden på sensorbasert overvåkning av nye og eksisterende bygg. Selskapet har utspring fra erfarne kompetansemiljø i bygg- og anleggsbransjen, og har nære forbindelser til teknologi- og forskning.

I samarbeid med SINTEF Byggforsk og SINTEF Digital, har Sensor Innovation inngått i et fireårig innovasjonsprosjekt finansiert av Forskningsrådet, som skal bidra til å videreutvikle teknologien.

Image

Teamet

Image

Tor Ove Nesset

Erfaren leder med utdannelse innen økonomi, ledelse og strategi. 30 års erfaring fra olje- og gass, internasjonal vindkraft, rådgivning og bygg- og anleggsbransje.


Image

Sondre Rennan Nesset


Erfaring som sivilingeniør i Nordic Semiconductor AS og som utviklingsleder i Mester Tak AS, spesialisert på digitalisering av bygg- og anleggsbransje. Mastergrad i teknologi fra NTNU i elektronisk systemdesign og innovasjon.

Image

Bjørge Rennan Nesset


Erfaring som utviklingsleder i Mester Tak AS, spesialisert på implementering av digitale løsninger og brukergrensesnitt. Gjennomfører masterstudie som sivilingeniør i industriell design ved NTNU.

Image

Partnere

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Kontakt oss

 

Sensor Innovation
Neptunvegen 6, 7652 Verdal
Epost: post@sensorinnovation.no
Tlf: 992 75 830