Våre sensorer varsler om unormale fukt- og temperaturforhold før skaden oppstår

Ønsker du en forutsigbar, fremtidsrettet
og bærekraftig løsning for ditt bygg?

Image

Produktserien into®

Med sensorsystemet into® forlenger vi levetiden for nye og eksisterende bygg, og bidrar til:

  • Reduserte og planlagte vedlikeholdskostnader
  • Redusert risiko for driftsstans hos virksomheter
  • Lavere forsikringskostnader
  • Tidlig oppdaging av sopp og råte
into_Portfolio_perspective2
Sensor Innovation Søker nye kollegaer

Vi søker nye kollegaer!

  • Live data


Bygg med into®

into® sensorer

Areal overvåket

Datapunkter

Sensor-Innovation-1 2

I konstruksjonen

into® Sensor Plus plasseres i isolasjonen mellom dampsperre og kledning for å oppdage akutte vannskader og unormal fuktutvikling i tak, vegger og gulv. Dette er spesielt relevant for flate tak, hvor fukt kan bygges opp over tid og gjøre det vanskelig å lokalisere hvor skaden oppstår. Med over 30 års levetid er into® Sensor Plus kontinuerlig på vakt ved mistanke om risiko for skade. Dermed kan tiltak gjøres proaktivt før en skade fører til store omkostninger og i verste fall driftsstans for virksomheter. Dette sikrer full kontroll over bygningsmassen gjennom into® Control System (iCS) og fører til lengre levetid gjennom tilstandsbasert overvåkning.

På konstruksjonen

into® Bracket med tilhørende into® Sensor plasseres ved sluk og i avløp på tak, for å kontrollere overvann og tilbakeslag. Dette er en svært effektiv løsning for å avdekke om et sluk er tett eller om avrenningen er for dårlig. into® Sensor har en batterilevetid på minimum 10 år. Sensorer på konstruksjonen har enkel adkomst for vedlikeholdspersonell og kan dermed flyttes og byttes ved behov. Via into® Control System (iCS) kan du enkelt sjekke status på overvann, noe som reduserer behovet for manuell inspeksjon av takflaten.

Sensor-Innovation-8 1
Sensor-Innovation-5 2

Kritiske punkter i rom

Innenfor byggets ytre klimaskjerm plasseres enten into® Sensor eller into® Sensor Plus – avhengig av tilgjengelighet og bruksområde, for å oppdage vann, unormale temperaturer og relativ fuktighet på kritiske punkter. Dette kan eksempelvis være rørføringer i sjakter, på våtrom, under kjøkkenbenk og ellers ved maskiner og annet kritisk utstyr. Det er i tillegg mulig å integrere sensorene mot elektroniske vannstoppere for å stoppe vanntilførsel ved risiko for frost eller akutt vannskade.

Merverdien av data

I samarbeid med kunden tilbyr vi integrasjon mot en rekke toppsystemer, slik at alarmer kan føres direkte inn i sentrale driftsanlegg. I tillegg tilbyr vi tilstandsrapporter for å avdekke utfordringer i forkant av skade og rådgivning med fagkyndig tyngde på bygningsfysikk og fuktutvikling. Dette er spesielt nyttig ved overlevering av nybygg og utløpt garantiperiode. Rapporter kan også skreddersys etter eget ønske, basert på hvilke data kunden ønsker analysere.

icon-cloud

Våre kunder

  • Siste nyheter