Vårt sensorsystem anerkjent som innovasjon av BREEAM

Sensorsystemet into® fra Sensor Innovation er anerkjent som innovasjon av BREEAM, og er dermed 1 av 67 innovasjoner i verden som har denne utmerkelsen.


Prestisjeprosjektet Innovasjonssenteret (BT4) i Tromsø Forskningspark har ført Sensor Innovation inn i historiebøkene som én av få teknologier som kvalifiserer til innovasjonspoeng i den internasjonale BRE-standarden. Utbygger SIVA har i samarbeid med totalentreprisen Consto stått i spissen for å satse på Sensor Innovation og teknologien into®. 

– Gjennom denne prosessen har vi fått bevist at vår teknologi med god margin overgår dagens standard. Klassifiseringen som innovasjon vil ha positive ringvirkninger langt utover dette enkeltprosjektet, sier en entusiastisk Bjørge Nesset, CPO i Sensor Innovation.

 

Proaktiv fuktkontroll med lang levetid

Teknologien into® muliggjør en ny og digital proaktiv måte å overvåke fukt og temperaturer i bygningsmasser på. Sensorsystemet into® kartlegger kritisk fukt- og temperaturutvikling i sanntid. Ved bruk av både bygningsfysikk og maskinlæring, analyserer systemet historiske værdata og simulerer naturlige variasjoner. 

Med sensorer som en integrert del av bygningsstrukturen, representerer Forskningsparken en ny måte å tenke på bygging, bærekraft og vedlikehold for fremtiden.

Når sensorene i into®-teknologien avdekker fuktavvik går det varsel direkte til styringssystemet i sanntid, slik at driftspersonell kan iverksette nødvendige tiltak før fukten gjør skade. Dette skiftet fra reaktiv til proaktiv fukthåndtering representerer en fundamental endring av vedlikeholdspraksiser, og fører til bedre vedlikehold av bygninger, forlengelse av levetid og sikkerhet, samt en betydelig reduksjon av klimaavtrykk og livssykluskostnader.

into®-systemets sensorer er designet for å vare i over 30 år, noe som gir en langsiktig løsning i tråd med bygningers levetid. into®-teknologien markerer i så måte en milepæl i måten vi tenker på fuktkontroll og bygningsvedlikehold.

into®-systemet gir full kontroll på kritiske punkter

into®-teknologien gir en detaljert og systematisk overvåkning av kritiske punkter i bygningens konstruksjon. Dette inkluderer kritiske konstruksjonsdeler som:

  • Fuktovervåkning i flate kompakttak: En vital del av overvåkningen som hjelper med å identifisere lekkasjer som kan føre til omfattende skader over tid.
  • Overvåkning av taknedløp: For å sikre at nedløp fungerer korrekt og forhindre vannskader som kan oppstå ved blokkering eller feilfunksjoner.
  • Overvåkning av trefukt i trekonstruksjoner: Dette sikrer at tak, vegger og golv, som er eksponert for vann, kondens, vær og vind, opprettholder sin strukturelle integritet og ikke lider av fuktskader som igjen gir risiko for sopp og råte.
  • Overvåkning av rørførende sjakter: Viktig for å forhindre lekkasjer som kan føre til alvorlige skader og høye reparasjonskostnader.
  • Overvåkning av tekniske rom: Kritisk for å sikre at de tekniske systemene fungerer optimalt uten forstyrrelser fra fuktskader.
  • Overvåkning av kjøkkenområder og småelektronikk: Spesielt utsatt for vann og damp, og derfor nødvendig med spesialisert overvåkning for å opprettholde et trygt og sunt arbeidsmiljø.

Dette innebærer innovasjonspoeng fra BREEAM

Produktserien into® er altså anerkjent som innovasjon av den europeiske miljøsertifiseringsordningen for bygg, BREEAM. Innovasjonssenteret i Tromsø blir verdens nordligste bygg som sertifiseres med “Outstanding” etter BREEAM NOR sine retningslinjer.

Innovasjonssenteret i Tromsø

Gjennom store deler av 2023 ble det lagt ned en iherdig innsats med omfattende søknadsprosesser. Målet var å bevise overfor den nasjonale aktøren Grønn Byggallianse og den internasjonale aktøren BRE Group, at sensorsystemet er unikt og bidrar aktivt til at bygge- og eiendomsbransjen kommer et avgjørende steg videre i arbeidet med å skape bærekraftige bygg.

Bærekraftsarbeid med global rekkevidde

Arbeidet ved Forskningsparken bygger opp under SIVAs samfunnsoppdrag om å bidra til bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele Norge. Forskningsparken og into®-teknologien har med andre ord potensial til å påvirke fremtidige byggeprosjekter ikke bare i Norge, men også internasjonalt. 

into®-teknologiens verdi valideres gjennom nettopp slike prosesser. Når en miljøsertifiseringsordning for bygg – som BREEAM – anerkjenner systemet som en innovasjon, er dette et bevis på at det kan tas i bruk på nær sagt alle bygg. Uavhengig av om bygget skal sertifiseres som et BREEAM-bygg eller ikke.